Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40188
Title: Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng quá trình uốn ống trên máy uốn ống CNC nhỏ theo phương pháp uốn quay
Authors: Lê, Hoàng Anh
Trần, Bảo Quốc
Keywords: Uốn quay
Springback
Máy uốn ống CNC cỡ nhỏ
Biến dạng mặt cắt ngang
Mô phỏng uốn ống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.45-51
Abstract: Trong quá trình uốn ống, chi tiết ống chịu sự biến dạng lớn trên bể mặt ống dẫn đến một vài hiện tượng hư hỏng như: Chiều dày ống thay đổi sau khi uốn, ống bị ngăn tại vị trí uốn, biến dạng mặt cắt ngang và hiện tượng biến dạng đàn hồi...Trong nghiên cứu này, tôi ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng quá trình uốn ống quay để phân tích ảnh hưởng của 3 yếu tố công nghệ: Bề dày thành ống, bán kính uốn và góc uốn đến hiện tượng biến dạng mặt cắt ngang và hiện tượng springback.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40188
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.