Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40188
Nhan đề: Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng quá trình uốn ống trên máy uốn ống CNC nhỏ theo phương pháp uốn quay
Tác giả: Lê, Hoàng Anh
Trần, Bảo Quốc
Từ khoá: Uốn quay
Springback
Máy uốn ống CNC cỡ nhỏ
Biến dạng mặt cắt ngang
Mô phỏng uốn ống
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.45-51
Tóm tắt: Trong quá trình uốn ống, chi tiết ống chịu sự biến dạng lớn trên bể mặt ống dẫn đến một vài hiện tượng hư hỏng như: Chiều dày ống thay đổi sau khi uốn, ống bị ngăn tại vị trí uốn, biến dạng mặt cắt ngang và hiện tượng biến dạng đàn hồi...Trong nghiên cứu này, tôi ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng quá trình uốn ống quay để phân tích ảnh hưởng của 3 yếu tố công nghệ: Bề dày thành ống, bán kính uốn và góc uốn đến hiện tượng biến dạng mặt cắt ngang và hiện tượng springback.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40188
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.