Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40192
Title: Mô phỏng áp lực tiếp xúc cơ cấu vi sai cầu xe tải nhỏ tải trọng dưới 3 tấn
Authors: Lê, Hoàng Anh
Lê, Minh Cường
Keywords: Vi sai
Phần tử hữu hạn
Ansys Workbench
Inventor
Ma sát
Ứng suất
Chuyển vị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.75-81
Abstract: Trong ngành công nghiệp ô tô, tổn thất do ma sát xuất hiện khi cơ cấu hoạt động phần lớn là nguyên nhân gây ra các loại hư hỏng bề mặt khác nhau, ma sát xuất hiện sinh nhiệt làm nóng các chi tiết máy, gây mòn bề mặt và phá hủy các chi tiết vi sai. Đồng thời, ma sát gây tổn hao công suất, giảm hiệu suất truyền lực vi sai, ảnh hưởng xấu đến tính năng quay vòng và ổn định của xe. Trong bài báo này, tác giả tập trung phân tích, tính toán áp lực tiếp xúc tại một số vị trí khi bộ vi sai hoạt động bằng phần mềm Ansys Workbench để làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu suất làm việc của bộ vi sai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40192
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.