Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40193
Title: Nâng cao độ chính xác truyền động bánh răng thẳng bằng phương pháp khử khe hở cạnh răng
Authors: Nguyễn, Văn Quân
Keywords: Khử khe hở
Bộ truyền bánh răng trụ
Sai số truyền động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.52-56
Abstract: Bài báo này trình bày một nghiên cứu thử nghiệm về việc nâng cao độ chính xác truyền động của bánh răng thẳng bằng cách sử dụng phương pháp khử khe hở cạnh răng. Trong bài báo này, một bánh răng có khả năng khử khe hở cạnh răng đã được chế tạo và sử dụng để thử nghiệm việc cải thiện độ chính xác truyền động của hệ bánh răng thẳng. Một cặp bánh răng thẳng với tỷ số truyền 1:1 đã được sử dụng. Sai số truyền của hệ bánh răng thẳng được ghi lại bằng cách sử dụng bộ mã hóa có độ chính xác cao. Các kết quả thử nghiệm cho thấy rằng, bằng cách sử dụng một cặp bánh răng khi khe hở trong hệ bánh răng thẳng, độ chính xác truyền của hệ thống như vậy đã được nâng cao một cách hiệu quả. Nghiên cứu này có thể cung cấp một hướng dẫn hữu ích cho việc thiết kế hệ thống truyền động bánh răng với độ chính xác cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40193
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.