Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40225
Title: Quan hệ đồng tộc và văn hóa – tôn giáo: Mạng lưới cho hoạt động mưu sinh xuyên quốc gia của người Chăm ở Tỉnh An Giang
Authors: Phan, Văn Dốp
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Người Chăm
Hồi giáo Chăm
An Giang
Mạng lưới xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.50-59
Abstract: Người Chăm ở An Giang – nhóm đại diện tiêu biểu của cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ có quan hệ đồng tộc, đồng tôn giáo với cộng đồng người Chăm và cộng đồng tín đồ Hồi giáo ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia và Malaysia. Hai mối quan hệ này là một lợi thế đối với người Chăm ở An Giang trong các hoạt động mưu sinh liên / xuyên quốc gia, nhất là việc đi làm ăn xa, buôn bán rong, tìm kiếm sự hỗ trợ về giáo dục, việc làm,… Nhờ đó, người Chăm ở An Giang không chỉ có điều kiện tạo thêm thu nhập cải thiện cuộc sống, mà còn có cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cộng đồng trong bối cảnh Đổi mới, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế của nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40225
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.