Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40232
Title: Ban quản lý ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Lai Châu: Đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn
Keywords: Đầu tư xây dựng
Nông nghiệp
Công nghiệp hóa
Lai Châu
Nông thôn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.66
Abstract: Bart Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN & PTNT tỉnh Lai Châu là đơn vị dược giao quản lý, đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, Ban QLDA luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt khó đi lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40232
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
740.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.