Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40234
Title: Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu quản lý hiệu quả các dự án đầu tư
Keywords: Bản quản lý dự án
Lai Châu
Dự án đầu tư
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.67
Abstract: Từ một thị xã trẻ còn nhiều khó khăn, đến nay, thành phố Lai Châu đã có bước phát triển về kinh tế xã hội vượt bậc. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 3 trong năm 2013 và trở thành thảnh phô' trực thuộc tinh vào năm 2014. Vóc dáng cùa một đô thị hiện đại đã được hình thành, Thành phò đang thể hiện là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tinh Lai Châu. Những thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quan lý Dự án Thành phố Lai Châu trong việc quản lý hiệu quả nguồn vốn đáu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tê' - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang dô thị trên địa bàn Thành phô trong thời gian qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40234
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
703.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.