Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40236
Title: Huyện Tam Đường xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng
Authors: Phạm, Nguyễn
Keywords: Tam Đường
Xây dựng
Nông thôn
Du lịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.68+69
Abstract: "Xây dựng Nông thôn mới không chỉ giúp đổi thay diện mạo nông thôn mà còn tạo cho đồng bào các dân tộc tìm ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đó chính là làm du lịch. Phát triển du lịch, đặc biệt du lịch cộng đồng đang là hướng phát triển kinh tế mới được huyện Tam Đường triển khai thực hiện. Bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa độc đáo của địa phương và thu hút du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, đồng thời, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân”. (Tữ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40236
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.