Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40237
Title: Xây dựng giản đồ pha và đánh giá hiệu quả truyền nhiệt cho quá trình bay hơi của tác nhân lạnh mới R1234ze trong ống nằm ngang
Authors: Phan, Thành Nhân
Trần, Văn Hưng
Huỳnh, Phước Hiển
Hoàng, Thị Nam Hương
Keywords: Quá trình hóa hơi
Giản đổ phân pha
Hệ số tỏa nhiệt đối lưu
Tổn thất áp suất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.111-119
Abstract: Xây dựng giản đổ pha cho quá trình hóa hơi (quá trình sôi) của tác nhân lạnh, nhằm mục đích để hiểu rõ hơn các chế độ dòng chảy của tác nhân trong ống nằm ngang, với các tỷ lệ lỏng và hơi ở các vị trí độ khô X khác nhau. Từ đó, hệ số truyền nhiệt và tổn thất áp suất trong suốt quá trình hóa hơi của tác nhân lạnh trong ống tròn trơn nằm ngang cũng được tính toán và xác định trong bài báo này. Mô hình được xây dựng cho chế độ sôi trong ống có đường kính trong là 8,92mm, với tác nhân lạnh R134a và R1234ze tại giá trị nhiệt độ bão hòa là t = 5°c, dòng nhiệt q = 8,62kW/m2, dòng lưu lượng tác nhân G = 222kg/m2s (tương ứng với lưu lượng khối lượng 50kg/h). Kết quả đạt được là đối với tác nhân R1234ze có hệ sổ tỏa nhiệt khi sôi gần bằng với RI34a, tuy nhiên, tổn thất áp suất của tác nhân lạnh mới R1234ze lớn hơn so với R123a khoảng 15%. Và có thể thấy, ở cùng điều kiện làm việc thì dòng lưu chất ở chế độ chảy vành khăn (annular) của R1234ze xảy ra sớm hơn so với R134a, đồng thời, chế độ vùng khô xảy ra trễ hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40237
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.5.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.