Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40241
Title: Trung tâm y tế huyện Phong Thổ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân
Keywords: Trung tâm Y tế
Phong Thổ
Chất lượng
Chăm sóc
Sức khỏe
Người dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.71
Abstract: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, cộng đồng, tập thể CBNV các y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng bệnh và chữa bệnh để ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đặc biệt đưa các dịch vụ y tế đến với người dân trên địa bàn huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40241
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
735.56 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.