Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40248
Nhan đề: Huyện Nậm Nhùn thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bền vững
Từ khoá: Nậm Nhùn
Đồng bộ
Giải pháp
Phát triển
Bền vững
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.76-77
Tóm tắt: Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực, xóa đói giảm nghèo bền vững, Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Nậm Nhùn đã ban hành nhiều nghị quyết, xây dựng chương trình hành động nhằm giúp người dân xóa được đói, giảm được nghèo. Với nỗ lực không ngừng thực hiện mục tiêu, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, huyện Nậm Nhùn đã huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các xã vùng cao có cơ hội vươn lên thoát nghèo thông qua các mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát triển, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt Đời sống của các hộ dân được cải thiện và có nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40248
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.