Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40254
Title: Trung tâm y tế huyện Mường Tè lấy y đức làm chuẩn mực, trọng tâm
Keywords: Mường Tè
Y tế
Chuẩn mực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.83
Abstract: Cùng với sự đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; đổi mới toàn diện và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40254
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
734.15 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.