Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40281
Nhan đề: 10 kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
Tác giả: Nguyễn, Đức Hà
Từ khoá: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Năm 2018
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.22-23,28
Tóm tắt: Bài viết điểm lại 10 kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40281
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.