Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40282
Title: EVN với tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Keywords: EVN
Mục tiêu
Nhiệm vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.183-185
Abstract: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiều khó khăn: nhu cầu điện tăng trưởng cao, đặc biệt có nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng, trong khi đó hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn điện, tình hình thủy văn nước về các hồ thủy điện kém và nguồn cung nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện giảm so với kế hoạch...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40282
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.