Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40288
Title: Thừa Thiên Huế hướng tới đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường
Keywords: Thừa Thiên Huế
Đô thị di sản
Văn hóa
Sinh thái
Cảnh quan
Thân thiện
Môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.10-11
Abstract: Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định số 35/2016/ QĐ-UBND về việc thành lập sở du lịch. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/6/2016. Mặc dù mới được tái lập vào năm 2016 nhưng sở du lịch Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phát huy vai trò chủ lực trong công tác tham mưu, xây dựng các chương trình thúc đẩy sự phát triển du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40288
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
765.44 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.