Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40288
Nhan đề: Thừa Thiên Huế hướng tới đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường
Từ khoá: Thừa Thiên Huế
Đô thị di sản
Văn hóa
Sinh thái
Cảnh quan
Thân thiện
Môi trường
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.10-11
Tóm tắt: Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định số 35/2016/ QĐ-UBND về việc thành lập sở du lịch. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/6/2016. Mặc dù mới được tái lập vào năm 2016 nhưng sở du lịch Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phát huy vai trò chủ lực trong công tác tham mưu, xây dựng các chương trình thúc đẩy sự phát triển du lịch.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40288
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
765.44 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.