Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40294
Title: Quan điểm của Phật giáo về bảo vệ môi trường sinh thái và vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Quốc Cương
Phạm, Đức Thái
Keywords: An ninh quốc gia
Môi trường sinh thái
Bảo vệ môi trường
Phật giáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.97-104
Abstract: Phật giáo luôn coi trọng mối quan hệ giữa tự nhiên và con người. Phật giáo hướng con người đến sự đối xử bình đẳng với tự nhiên. Hiện nay, môi trường sinh thái đang là một trong những vấn đề toàn cầu, được nhiều chính phủ trên thế giới quan tâm. Quan điểm của Phật giáo là bảo vệ môi trường sinh thái sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia. Việc vận dụng quan điểm này của Phật giáo là một trong những vấn đề cấp thiết ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40294
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.