Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40294
Nhan đề: Quan điểm của Phật giáo về bảo vệ môi trường sinh thái và vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Phạm, Quốc Cương
Phạm, Đức Thái
Từ khoá: An ninh quốc gia
Môi trường sinh thái
Bảo vệ môi trường
Phật giáo
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.97-104
Tóm tắt: Phật giáo luôn coi trọng mối quan hệ giữa tự nhiên và con người. Phật giáo hướng con người đến sự đối xử bình đẳng với tự nhiên. Hiện nay, môi trường sinh thái đang là một trong những vấn đề toàn cầu, được nhiều chính phủ trên thế giới quan tâm. Quan điểm của Phật giáo là bảo vệ môi trường sinh thái sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia. Việc vận dụng quan điểm này của Phật giáo là một trong những vấn đề cấp thiết ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40294
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.