Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40294
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Quốc Cương-
dc.contributor.authorPhạm, Đức Thái-
dc.date.accessioned2020-12-09T07:30:04Z-
dc.date.available2020-12-09T07:30:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1013-4328-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40294-
dc.description.abstractPhật giáo luôn coi trọng mối quan hệ giữa tự nhiên và con người. Phật giáo hướng con người đến sự đối xử bình đẳng với tự nhiên. Hiện nay, môi trường sinh thái đang là một trong những vấn đề toàn cầu, được nhiều chính phủ trên thế giới quan tâm. Quan điểm của Phật giáo là bảo vệ môi trường sinh thái sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia. Việc vận dụng quan điểm này của Phật giáo là một trong những vấn đề cấp thiết ở Việt Nam hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.97-104-
dc.subjectAn ninh quốc giavi_VN
dc.subjectMôi trường sinh tháivi_VN
dc.subjectBảo vệ môi trườngvi_VN
dc.subjectPhật giáovi_VN
dc.titleQuan điểm của Phật giáo về bảo vệ môi trường sinh thái và vận dụng ở Việt Nam hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.