Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40299
Title: Hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Authors: Thích, Trí Quảng
Keywords: An sinh xã hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Giáo hội Phật giáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.22-29
Abstract: Trong công cuộc đổi mới đất nước, với tinh thần nhập thế, cứu đời, hướng tới thái bình, thịnh vượng cho quốc gia, đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực và đi đầu trong các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là công tác từ thiện, an sinh xã hội. Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đã trở thành một trong những công tác Phật sự trọng yếu, là mục tiêu hành động của Giáo hội, không chỉ thể hiện tinh thần nhập thế của Đạo Phật, mà còn phát huy được truyền thống “yêu nước, thương nòi”, “tương thân, tương ái” của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tiến hành những giải pháp nhằm đây mạnh hơn nữa việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40299
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.