Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40302
Title: Hoạt động từ thiện và an sinh xã hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Đức
Keywords: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
An sinh xã hội
Từ thiện xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.40-47
Abstract: Hoạt động từ thiện xã hội, an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của toàn thể xã hội. Trong những năm qua, Ban Từ thiện xã hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những tổ chức luôn tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, an sinh xã hội và đạt nhiều kết quả đáng kể. Đặc biệt, các hoạt động như nuôi dạy trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa và lớp học tình thương ngày càng được chú trọng và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay, đòi hỏi Ban Từ thiện xã hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cần phát huy hiệu quả hơn nữa hoạt động nuôi dạy trẻ mô côi, người già không nơi nương tựa và lớp học tình thương trên phạm vi cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40302
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.