Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40307
Title: Sức hút từ mô hình du lịch ven đô Hà Nội
Authors: Nguyễn, Lan Anh
Keywords: Mô hình
Du lịch
Ven đô
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.12-14
Abstract: Với xu hướng Đô thị hóa như hiện nay, vùng ven đô Hà Nội có sự thay đổi nhanh chóng: đất nông nghiệp bị thu hẹp, diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên; cơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi khi tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm và ngành dịch vụ - công nghiệp ngày một tăng cao. Các mô hình du lịch gắn với những tài nguyên vốn có của vùng đất ngoại thành cũng đang dần được định hình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40307
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.