Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40307
Nhan đề: Sức hút từ mô hình du lịch ven đô Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Lan Anh
Từ khoá: Mô hình
Du lịch
Ven đô
Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.12-14
Tóm tắt: Với xu hướng Đô thị hóa như hiện nay, vùng ven đô Hà Nội có sự thay đổi nhanh chóng: đất nông nghiệp bị thu hẹp, diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên; cơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi khi tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm và ngành dịch vụ - công nghiệp ngày một tăng cao. Các mô hình du lịch gắn với những tài nguyên vốn có của vùng đất ngoại thành cũng đang dần được định hình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40307
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.