Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40312
Title: Hợp tác xã Cơ khí Lạng Giang phát triển bền vững nhờ chú trọng an toàn
Keywords: Hợp tác xã Cơ khí Lạng Giang
Phát triển bền vững
Chú trọng an toàn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.192-193
Abstract: Với hơn 55 năm hoạt động, HTX cơ khí Lạng Giang, thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) là một trong những đơn vị kinh tế hợp tác có bề dày truyền thống bậc nhất của tỉnh. Không chỉ có hiệu quả kinh tế cao, HTX đang là điển hình trong vấn đề đảm bảo an toàn lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40312
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
550.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.