Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40319
Title: Quảng Trị kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và con đường di sản
Authors: Đỗ, Văn Bình
Keywords: Quảng Trị
Hành Lang
Kinh tế
Đông
Tây
Di sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.28-29
Abstract: Với mục tiêu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đến năm 2025 du lịch Cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, quảng trị đã ban hành đề án "quy hoạch tổng thể phát du lịch tỉnh quảng trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong đó xác định việc xây dựng thương hiệu "kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và con đường di sản" là rất quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40319
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
800.13 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.