Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40319
Nhan đề: Quảng Trị kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và con đường di sản
Tác giả: Đỗ, Văn Bình
Từ khoá: Quảng Trị
Hành Lang
Kinh tế
Đông
Tây
Di sản
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Với mục tiêu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đến năm 2025 du lịch Cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, quảng trị đã ban hành đề án "quy hoạch tổng thể phát du lịch tỉnh quảng trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong đó xác định việc xây dựng thương hiệu "kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và con đường di sản" là rất quan trọng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40319
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
800.13 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.