Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4032
Title: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất phòng trị bệnh ca lóc (Channa striata) nuôi thâm canh tỉnh An Giang
Authors: Phạm, Minh Đức
Bùi, Minh Tân
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tình hình sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi thương phẩm cá lóc ở tỉnh An Giang. Hiện trạng sử dụng thuốc và hóa chất được thu nhập thông qua phỏng vấn 30 hộ nuôi cá lóc ở huyện Châu Phú và Thoại Sơn tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy 16 loại kháng sinh được dùng để trị bệnh cho cá, 19 sản phẩm thuốc dùng để trị bệnh cho cá, 16 sản phẩm thuóc hóa chất được dùng để khử trùng và cải tạo môi trường ao nuôi, 28 sản phẩm được sử dụng như chất bổ sung được sử dụng trong một vụ nuôi. Trong đó, có E Enrofloxacin và Ciprofloxacin là kháng sinh cấm sử dụng được sử dụng phổ biến và 8 loại kháng sinh nằm trong danh mục hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản như amoxicillin,colistin, florfenicol, flumequine, oxytetracycline, trimethoprim, tetracycline, sulfadimethoxine cũng được sử dụng rộng rãi.
Description: 13 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4032
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
363.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.