Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40326
Title: Các yếu tố tác động đến huy động vốn đầu tư du lịch Bắc Trung Bộ
Authors: Nguyễn, Nghĩa Ngũ
Võ, Quế
Keywords: Yếu tố
Vốn
Đầu tư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.36-37
Abstract: Vốn đầu tư có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế và việc huy động được nguồn vốn đầu tư cho các dự án du lịch càng khó khăn hơn do các dự án du lịch thường có nhu cầu vốn lớn, thu hồi vốn lâu... đối với các vùng chưa được phát triển như Bắc Trung Bộ thì việc huy động vốn đầu phát triển du lịch còn nhiều khó khăn do một số nguyên nhân như thời tiết, trải qua chiến tranh tàn phá, điều kiện kinh tế...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40326
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
924.11 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.