Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40327
Title: Du lịch trực tuyến và các tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ du lịch trực tuyến
Authors: Vũ, Thị Thúy Hằng
Đàm, Gia Mạnh
Keywords: Du lịch
Trực tuyến
Tiêu chí
Đo lường
Dịch vụ
Chất lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.38-40
Abstract: Những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao tính cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Các công cụ trực tuyến đã tác động tích cực tới hoạt động du lịch như quảng bá thương hiệu, hình ảnh, đặt phòng, đặt vé, xây dựng hành trình... Các doanh nghiệp du lịch đã quan tâm sử dụng internet trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh, tuy nhiên việc đầu tư mới chỉ nửa vời, tốc độ kết nối chậm, thông tin nghèo nàn, chưa theo kịp nhu cầu của khách hàng, chưa chú trọng sự trải nghiệm, sự tương tác, sự hài lòng của du khách...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40327
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.