Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40338
Title: Mối liên quan giữa đa hình đơn RS861539 gen XRCC3 và nguy cơ mắc ung thư buồng trứng
Authors: Lê, Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn, Thu Thúy
Đặng, Thùy Trang
Vương, Vũ Việt Hà
Nguyễn, Quý Linh
Trần, Vân Khánh
Tạ, Thành Văn
Nguyễn, Viết Tiến
Trần, Huy Thịnh
Keywords: Đa hình đơn nucleotide
Thr241Met
Rs861539
XRCC3
Ung thư buồng trứng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 130, Số 06 .- Tr.48-56
Abstract: Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa ác tính phổ biến. Những khiếm khuyết trong hệ thống nhận biết và sửa chữa các tổn thương DNA có vai trò trong việc làm tăng nguy cơ ung thư. Gen XRCC3 tham gia vào quá trình tái tổ hợp tương đồng để sửa chữa những đứt gãy sợi đôi DNA, do đó những đa hình (SNP) và đột biến của gen này có thể liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư, trong đó có ung thư buồng trứng. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu bệnh chứng, xác định đa hình rs861539 gen XRCC3 ở 360 bệnh nhân ung thư buồng trứng và 360 đối chứng có độ tuổi tương đồng, sau đó phân tích tỉ lệ alen và tỉ lệ kiểu gen, mối liên quan giữa chúng với nguy cơ ung thư buồng trứng. Tỉ lệ các kiểu gen CC, CT, và TT lần lượt ở nhóm bệnh là 90,0%, 9,4%, 0,6% và ở nhóm chứng là 87,8%, 11,4%, 0,8% (p = 0,621). Đa hình đơn nucleotide rs861539 gen XRCC3 không liên quan với nguy cơ mắc ung thư buồng trứng ở phụ nữ Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40338
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.