Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40339
Nhan đề: Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
Tác giả: Thích Nhật Từ
Từ khoá: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
An sinh xã hội
Dân tộc thiểu số
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.55-63
Tóm tắt: Phật giáo có ảnh hưởng rất to lớn đến đạo đức, lối sống của người Việt Nam. Phật giáo luôn khuyến khích, kêu gọi hàng ngũ tăng, ni, Phật tử và các nhà hảo tâm nêu cao tinh thần từ, bi, hỉ, xả, cứu khổ chúng sinh thông qua những hoạt động xã hội. Hiện nay, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn xã hội. Phật giáo là một trong những tổ chức thực hiện hoạt động an sinh xã hội có hiệu quả cao, giúp đồng bào nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, Phật giáo Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp sát hợp, có tính khả thi hơn, nhằm đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40339
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.