Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40345
Nhan đề: Điểm Gleason và phân độ ung thư tuyến tiền liệt: Những vấn đề còn tranh luận
Tác giả: Hoàng, Thị Ngọc Mai
Nguyễn, Thúy Hương
Đoàn, Minh Khuy
Từ khoá: Điểm Gleason
ISUP
Phân độ
Ung thư tuyến tiền liệt
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 130, Số 06 .- Tr.65-76
Tóm tắt: Hệ thống phân loại theo thang điểm Gleason đã được sử dụng trong hơn 50 năm, giúp ích trong điều trị, tiên lượng cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Tại các hội nghị đồng thuận năm 2005 và 2014 dưới sự hướng dẫn của Hội Bệnh học tiết niệu quốc tế (ISUP), đã đưa ra những sửa đổi lớn về cách tính điểm Gleason để phục vụ cho quá trình chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên một số vấn đề vẫn còn tranh luận liên quan đến việc cho điểm Gleason trên từng mẫu sinh thiết cụ thể. Các vấn đề cụ thể được chú trọng là phần trăm mẫu 4 trong các khối u có điểm Gleason 7, phần trăm mẫu 4 và 5 hoặc 4/5 trong trường hợp điểm Gleason 8 - 10, các mẫu cấu trúc kích thước nhỏ (5%) có phân độ cao khi cùng hiện diện cả 2 và 3 mẫu cấu trúc khác nhau. Những vấn đề này cần phải có các nghiên cứu sâu hơn để thống nhất chẩn đoán. Các khuyến nghị cũng cần được đề xuất để đưa vào nội dung thảo luận tại các hội nghị đồng thuận trong tương lai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40345
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.