Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40355
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Thị Thanh Bình-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Ngọc Hoa-
dc.date.accessioned2020-12-09T08:44:04Z-
dc.date.available2020-12-09T08:44:04Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40355-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của các ngân hàng thương mại (NHTM) do rủi ro tín dụng và cơ cấu quản trị của các ngân hàng này. Với mẫu nghiên cứu là 15 NHTM trong giai đoạn 2010-2014 (là thời kỳ khủng hoảng của ngành ngân hàng, khi có xác suất vỡ nợ cao hơn các thời kỳ khác), nhóm tác giả đã tính toán xác suất vỡ nợ và khoảng cách tới vỡ nợ. Từ đó, sử dụng kết quả này để cung cấp bằng chứng rằng, các NHTM với số thành viên và số lượng cổ đông nữ trong hội đồng quản trị, vốn chủ sở hữu nhỏ và số khoản vay dài hạn thấp, số thành viên ban kiểm soái lớn và nợ ngắn hạn nhiều có mối liên hệ với mức độ rủi ro tín dụng thấp hơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.23-27-
dc.subjectXác suất vỡ nợvi_VN
dc.subjectKhoảng cách vỡ nợvi_VN
dc.subjectQuản trị doanh nghiệpvi_VN
dc.subjectNgân hàngvi_VN
dc.subjectHội đồng quản trịvi_VN
dc.titleQuản trị doanh nghiệp và rủi ro vỡ nợ của ngân hàng : xác suất vỡ nợ, khoảng cách tới vỡ nợvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.