Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40362
Title: Du lịch Bảo Lộc cần được đầu tư phát triển
Authors: Đinh, Thị Hải Hậu
Keywords: Bảo Lộc
Du lịch
Đầu tư
Phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.56-57
Abstract: Với nguồn tài nguyên du lịch Tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng, Bảo Lộc có sức hấp dẫn đối với du khách. Nếu được đầu tư phát triển đúng mức và đúng hướng, du lịch Bảo Lộc sẽ khởi sắc, tạo nhiều việc làm cho người dân, đóng góp tích cực vào Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40362
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
756.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.