Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40363
Title: Công tác chăm sóc trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Authors: Thích Thanh Nhiễu
Keywords: Phật giáo
Người già
Trẻ mồ côi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.72-77
Abstract: Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn thông qua những hoạt động xã hội giúp đỡ cộng đồng. Chăm sóc trẻ mô côi và người già không nơi nương tựa là một trong những hoạt động nỗi bật, thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn cao cả của Giáo hội Phật giáo trong xã hội hiện nay. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với người già, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và những người tàn tật, trong những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo không ngừng mở rộng và phát triển hoạt động này, góp phần nâng cao sức khỏe, nhận thức và chất lượng sống cho cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40363
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.