Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40365
Title: Đóng góp của Phật giáo đối với công tác xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam
Authors: Đinh, Quang Hải
Dương, Thái Bình
Keywords: Phật giáo
An sinh xã hội
Xoá đói
Giảm nghèo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.78-84
Abstract: Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã và đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận “là một trong những câu chuyện thành công trong phát triển kinh tế”; một trong số các quốc gia có thành tích xóa đói giảm nghèo tốt nhất thế giới và là một trong số ít những quốc gia đạt gần hết Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội phù hợp với triết lý của nhà Phật đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của mọi tăng, ni, Phật tử và các tầng lớp xã hội. Trong những năm qua, Phật giáo đã đóng góp cả về vật chất và tinh thần, góp phần đáng kể vào thành tựu rất đáng tự hào trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40365
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.