Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40368
Title: La Mơ Nông khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng
Authors: Trần, Đăng Hiếu
Keywords: La Mơ Nông
Khai thác
Du lịch
Cộng đồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.58-59
Abstract: Để khai thác tiềm năng du lịch sẵn có, huyện Chư Pah (Gia Lai) đang hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, trong đó Làng Phung, làng kép 1 thuộc xã La Mơ Nông là những địa chỉ du lịch cộng đồng thu hút du khách. Phát triển du lịch cộng đồng giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giúp họ có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40368
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
761.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.