Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40373
Title: Hiệp định EVFTA : cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu cá ngừ Việt Nam
Authors: Trần, Thùy Chi
Nguyễn, Thị Trâm Anh
Nguyễn, Thị Kim Anh
Keywords: Cá ngừ
Xuất khẩu
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.28-31
Abstract: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đa có hiệu lực từ ngày 01/05/2020 và sẽ tác động đến hoạt động xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vào thị trường châu Âu. Nghiên cứu thực hiện thăm dò ý kiến của doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ về cơ hội và thách thức của EVFTA mang lại cho hoạt động xuất khẩu. Phiếu khảo sát được thực hiện dựa trên cấu trúc Ma trận các yếu tố ngoại vi (EFE) và được gửi đến 3 doanh nghiệp trong tháng 7/2020. Kết quả cho thấy, điểm số phản ứng trung bình của 3 doanh nghiệp là 2.83, hay chiến lược của doanh nghiệp đang phản ứng ở mức độ trung bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40373
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.