Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40373
Nhan đề: Hiệp định EVFTA : cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu cá ngừ Việt Nam
Tác giả: Trần, Thùy Chi
Nguyễn, Thị Trâm Anh
Nguyễn, Thị Kim Anh
Từ khoá: Cá ngừ
Xuất khẩu
Cơ hội
Thách thức
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.28-31
Tóm tắt: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đa có hiệu lực từ ngày 01/05/2020 và sẽ tác động đến hoạt động xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vào thị trường châu Âu. Nghiên cứu thực hiện thăm dò ý kiến của doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ về cơ hội và thách thức của EVFTA mang lại cho hoạt động xuất khẩu. Phiếu khảo sát được thực hiện dựa trên cấu trúc Ma trận các yếu tố ngoại vi (EFE) và được gửi đến 3 doanh nghiệp trong tháng 7/2020. Kết quả cho thấy, điểm số phản ứng trung bình của 3 doanh nghiệp là 2.83, hay chiến lược của doanh nghiệp đang phản ứng ở mức độ trung bình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40373
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.