Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40384
Title: Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Học thuyết Mác
Nền tảng lý luận
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 913 .- Tr.3-8
Abstract: Trong hai ngày 16 và 17-10-2018, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo trao đổi lý luận thường niên lần thứ 8 giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề "Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay". Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu phát biểu đề dẫn của đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam tại Hội thảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40384
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.