Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40387
Title: Kiểm soát tiến triển cận thị với phương pháp chỉnh hình giác mạc bằng kính tiếp xúc cứng đeo đêm
Authors: Lê, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Đức Anh
Phạm, Trọng Văn
Keywords: Ortho – k
Tiến triển cận thị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 130, Số 06 .- Tr.120-126
Abstract: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kiểm soát tiến triển cận thị của kính tiếp xúc cứng đeo đêm (ortho - k), được thiết kế thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng đeo kính gọng. Nghiên cứu thực hiện trên 84 bệnh nhân (168 mắt) gồm 41 bệnh nhân ortho - k và 43 bệnh nhân nhóm chứng, tuổi từ 8 - 18, độ cận ≤ 5D, độ loạn ≤ 1D được theo dõi trong 24 tháng. Độ cầu tương đương ở nhóm ortho - k sau 24 tháng tăng lên trung bình là - 0,10 ± 0,24D ít hơn có ý nghĩa so với nhóm đeo kính gọng –1,09 ± 0,63D (p = 0,001, t test). Trục nhãn cầu tăng trung bình sau 24 tháng ở nhóm ortho - k và nhóm chứng là 0,25 ± 0,20 mm và 0,59 ± 0,32 mm. Nhóm đeo kính ortho - k đã làm chậm chiều dài trục nhãn cầu hơn nhóm kính gọng là 57,6%.Tiến triển cận thị liên quan nhiều tới độ tuổi ban đầu trước điều trị, tăng hơn ở nhóm cận thị nhẹ ( p < 0,05), không khác nhau ở nam và nữ (p > 0,05). Khúc xạ giác mạc không liên quan đến tăng chiều dài trục nhãn cầu với R = 0,037; p > 0,05. Vì vậy kính ortho - k có hiệu quả giảm được tiến triển cận thị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40387
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.