Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40390
Title: Thương mại hàng hóa Việt Nam trong Asean
Authors: Lê, Thị Ánh Tuyết
Nguyễn, Trần Tú Anh
Keywords: Thương mại hàng hóa
Việt Nam trong Asean
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.18-20
Abstract: Ngày 28/7/2020 đánh dấu một phần tư thế kỷ Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Gia nhập ASEAN được xem là bước đột phá đối với Việt Nam, tạo nền tảng cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia xu thế toàn cầu hóa cũng như tự do hóa thương mại. Sau 25 năm tham gia ASEAN, mối quan hệ hợp tác khu vực giữa Việt Nam với ASEAN ngày càng phát triển toàn diện và có tác động sâu sắc tới đời sống kinh tế - xã hội và chính trị của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn hợp tác khu vực và thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40390
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
975.37 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.