Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40402
Nhan đề: Phiên họp nhóm công tác du lịch APEC (TWG) lần thứ 56
Từ khoá: Phiên họp
Nhóm công tác
Du lịch
Apec(Twg)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.8
Tóm tắt: Nhằm tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược du lịch Apec giai đoạn 2020 - 2024, nhóm công tác du lịch Apec (Twg) đã họp phiên thứ 56 vào ngày 22/9/2020 tại Malaysia, với sự tham dự trực tuyến của các đại biểu đại diện 19 nền kinh tế thành viên thuộc Twg Apec.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40402
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
394.74 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.