Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40403
Title: Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế tại Bệnh viện Mittaphab, Lào năm 2019
Authors: Hoàng, Thị Hải Vân
Vanthanouvong, Phetprasaseuth
Đào, Anh Sơn
Keywords: Lào
Người bệnh nội trú
Sự hài lòng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 130, Số 06 .- Tr.157-164
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh là một chỉ số quan trọng trong đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, là hoạt động thường xuyên và bắt buộc tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, tuy nhiên việc này chưa được thực hiện tại Lào. Nghiên cứu này thực hiện với mục đích mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Mittaphab, Lào và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 450 người bệnh nội trú. Tỉ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú tại đây là 91,1%; tỷ lệ hài lòng với khả năng tiếp cận là 69,1%; tỷ lệ hài lòng đối với sự minh bạch trong thông tin và thủ tục là 67,3%; tỷ lệ hài lòng với cở sở vật chất là 54,4%; tỷ lệ hài lòng về thái độ phục vụ và năng lực chuyên môn nhân viên y tế là 61,1%; tỷ lệ hài lòng về kết quả điều trị là 61,3%. Có mối liên quan giữa các yếu tố giới, tuổi, học vấn, nghề nghiệp, nơi ở, sử dụng bảo hiểm y tế và thời gian điều trị với sự hài lòng của người bệnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40403
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.