Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40405
Title: Xây dựng sản phẩm mới - thay đổi tư duy - tăng cường liên kết để tạo sức sống mới cho du lịch
Authors: Viễn Nguyệt
Keywords: Xây dựng
Sản phẩm
Thay đổi
Tư duy
Liên kết
Sức sống
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.9-11
Abstract: Làm thế nào để du lịch khởi sắc, hấp dẫn du khách nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí an toàn? Vấn đề này đã được các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp, địa phương "mổ xẻ" tại hội nghị "kích cầu du lịch nội địa - trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do tổng cục du lịch, bộ văn hóa, thể thao và du lịch vừa qua. Tạp chí du lịch lược ghi một số ý kiến tại hội nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40405
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.