Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40407
Title: Thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển du lịch
Authors: Thu Thảo
Keywords: Thúc đẩy
Chuyển đổi số
Phát triển
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.12
Abstract: Đây là nội dung chính của diễn đàn do hiệp hội du lịch Việt Nam (Vita) phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) vừa tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp du lịch tiếp cận việc ứng dụng các công nghệ mới vào kinh doanh du lịch từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Facebook...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40407
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
440.38 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.