Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40407
Nhan đề: Thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển du lịch
Tác giả: Thu Thảo
Từ khoá: Thúc đẩy
Chuyển đổi số
Phát triển
Du lịch
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.12
Tóm tắt: Đây là nội dung chính của diễn đàn do hiệp hội du lịch Việt Nam (Vita) phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) vừa tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp du lịch tiếp cận việc ứng dụng các công nghệ mới vào kinh doanh du lịch từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Facebook...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40407
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
440.38 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.