Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40415
Title: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với du lịch Việt Nam
Authors: Phương Thảo
Keywords: Hiệp định
Đối tác
Toàn diện
Tiến bộ
Thái Bình Dương
Du lịch
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.16-17
Abstract: Nhằm làm rõ những tác động của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với ngành du lịch Việt Nam, viện nghiên cứu phát triển du lịch đã tổ chức hội thảo mang chủ đề "hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với ngành du lịch Việt Nam" vào ngày 15/10/2020 tại Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40415
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
699.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.