Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40418
Title: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật xòe Thái
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Keywords: Bảo tồn
Phát huy
Nghệ thuật
Xòe
Thái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.23-25
Abstract: Bài viết này đề cập đến vấn đề bảo tồn, phát huy nghệ thuật xòe Thái trước sự biến đổi về không gian, môi trường trình diễn tại các bản tái định cư thủy điện Lai Châu. Đây là những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý di sản, trước bối cảnh nghệ thuật xòe Thái được chọn làm hồ sơ đệ trình Unesco ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40418
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.