Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40420
Title: Bến Tre để du lịch sinh thái trở thành thế mạnh
Authors: Hoàng, Ngọc Hiền
Keywords: Bến Tre
Du lịch
Sinh thái
Thế mạnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.26-28
Abstract: Trong những năm gần đây, loại hình du lịch sinh thái ở Bến Tre tuy có phát triển nhưng chưa có sự thay đổi đột phá cả về hình thức lẫn nội dung và đã xuất hiện một số ảnh hưởng tiêu cực: cảnh quan tự nhiên bị phá vỡ, ô nhiễm môi trường... Vấn đề đặt ra cho ngành du lịch bến tre là làm thế nào để du lịch sinh thái thật sự trở thành thế mạnh và góp phần phát triển du lịch bền vững tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40420
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.